Monday, December 17, 2012

I send you a postcard! aka Katta photo giveaway

Strašne rada by som sa vám chcela odvďačiť za to, že tento môj blog sledujete a nechávate mi tu len pozitívne komentáre!
A preto som sa rozhodla vám poslať malý darček vo forme práve tejto fotografie, ktorá vznikla nedávno na Liptovskej Mare.
Dala som ju vyvolať desať krát ako pohľadnicu a rada by som vám ju poslala a popriala pekné sviatky!

Prvým desiatim, čo mi na mail katarinatubio@gmail.com  napíšu svoju adresu budúci týžden posielam poštou pohľadnicu:-)
 
I would like to thank you for reading my blog and leaving me such a beautiful and positive notes and comments all the time.
And because I really mean it I decided to send you a little present: this picture I took just few days ago (it was snowing a lot here in Slovakia)
I got it printed ten times as a postcard and I would like to send it to you!

So, first ten of you who send me an email with address info will get this snowy postcard from me with love:-)

Looking forward to hearing from you!!!!!!
Love and peace!!
Katta.

1 comment:

ShareThis